สล็อตแตกง่าย กบน. ประกาศปรับขึ้น ราคาน้ำมันดีเซล เป็น 33 บาท/ลิตร

สล็อตแตกง่าย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีหลังจากนี้ เป็น วันผ้าไทยแห่งชาติ – National Thai Textile Day (30 พ.ค.

สล็อตแตกง่าย กบน. ได้ประกาศถึงการปรับขึ้น ราคาน้ำมันดีเซล มาอีก 1 บาท เป็น 33 บาท/ลิตร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ราคาน้ำมันดีเซล (30 พ.ค. 2565) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 1 บาท หลังจากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังผันผวนต่อเนื่องจากหลากหลายปัจจัยที่เกิดกับประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ ทั้งการเปิดประเทศของจีน มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเชีย และน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลง หวังการปรับอัตราดีเซลช่วยเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดูแลราคาขายปลีกดีเซลในประเทศได้ยาวนานขึ้น โดยปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบมากกว่า 8 หมื่นล้านบาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำดีเซลลิตรละ 1 บาท เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) อยู่ที่ 149.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (27 พ.ค.2565) จากเดิมสัปดาห์ก่อนราคาประมาณ 138 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย

ทั้งเรื่องการเปิดประเทศของจีน มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเชีย ตลอดจนน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลดลง และจากการประเมินราคาน้ำมันดิบในช่วงสัปดาห์หน้ายังคงมีราคาสูงหากไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นการปรับราคาดังกล่าวเป็นการทยอยปรับขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ 31.94 บาท เป็นลิตรละ 32.94 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมันดีเซล มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับขึ้นลงตามสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์

รวมทั้งขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรอบที่ 2 โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร และการลดภาษีนี้ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 45,968 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 35,427 ล้านบาท

สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 65

สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประฃาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 65

ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ รัฐวิสาหกิจประจำปี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม และกำหนดให้ วันที่ 3 มิถุนายน

เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี นอกจากวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดือนมิถุนายน 2565 ยังมีวันสำคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วันหยุดตามปฏิทินวันนี้

วันสำคัญของเหล่านักวิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่ วันหยุดราชการ กิจกรรมนี้ทางสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ IAAF เกิดความคิดริเริ่มที่อยากให้คนทุกความสามารถ ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัยมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นออกมาเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกาย สล็อตแตกง่าย